Veilingzaal – algemene informatie

Behalve in de gevallen die zijn vastgesteld in artikel 1522 van het Gerechtelijk Wetboek vinden de gerechtelijke verkopingen in de kantons Antwerpen I tot en met VII, Boom, Brasschaat, Deurne, Kapellen, Kontich, Merksem en Zandhoven (gebieds­omschrijving van het arrondissement Antwerpen tot 31 maart 2014) plaats in de veilingzaal van de gerechtsdeurwaarders in de Drukkerijstraat. In onderge­schikte orde worden in dezelfde veilingzaal ook weleens niet-gerechtelijke verkopingen gehouden (bijvoorbeeld onbeheerde nalatenschappen of verkopingen ingevolge faillissement).

De veilingzaal bevindt zich in de Drukkerijstraat 14 in Antwerpen, tegenover de Modenatie. (De Drukkerijstraat is de verbindingsstraat tussen de Nationalestraat en de Vrijdagmarkt, en bevindt zich op loopafstand van de Groenplaats.) Kosteloze parkeerplaats op loopafstand vindt u aan de Scheldekaaien. Op ongeveer honderd meter van de veilingzaal bevindt zich de betaalparking ‘Cammerpoorte’.

De verkopingen vinden op woensdag- en vrijdagvoormiddag plaats. De poort wordt geopend om 9 uur, zodat het publiek even de gelegenheid krijgt het aanbod van te verkopen goederen te bekijken. De verkopingen kunnen aanvangen vanaf 9.30 uur. De duur van de veilingen is afhankelijk van het aanbod. Meestal zijn de verkopin­gen rond het middaguur gedaan.

In de veilingzaal bevindt zich een warmedrankenautomaat.

De goederen worden verkocht aan de meestbiedende. In principe is de ‘roepprijs’ ook de te betalen prijs, inclusief kosten. Ingeval het niet om een gerechtelijke verkoping gaat, kan van die regel afgeweken worden, maar dan vermeldt de veilingmeester dat uitdrukkelijk bij de aanvang van de veiling. Als de btw niet in de roepprijs is begrepen, wordt dat ook vermeld. De aangekochte goederen moeten contant betaald worden (eventueel met een gewaarborgde bankcheque). Met instemming van de verkoophoudende gerechtsdeurwaarder zijn elektronische betalingen mogelijk vanaf 500 euro (uitsluitend met Bancontact, niet met kredietkaarten of Maestro). U moet wel rekening houden met uw persoonlijke limiet.

De aangekochte goederen moeten in principe, behoudens afspraak met de zaalmeester, dezelfde dag nog uit de veilingzaal verwijderd worden. Voor auto’s wordt 15 euro in rekening gebracht per extra dag.

Alle goederen – door hun oorsprong meestal tweedehandsgoederen – worden verkocht in de staat waarin ze bevinden, en dus zonder enige garantie. Indien nodig, kunt u bij de gerechtsdeurwaarder – tegen betaling van de administratie­kosten – een aankoopbewijs aanvragen. Het wordt binnen een termijn van acht dagen afgegeven. Bij de aankoop van een voertuig is het aankoopbewijs kosteloos. U krijgt het onmiddellijk na de betaling.

Voor voertuigen geldt dat ze ook verkocht kunnen worden zonder de documenten die bij een normale verkoop verplicht zijn, zoals een Car-Pass bij de verkoop aan een particulier (cf. art. 1649 van het Burgerlijk Wetboek).

Omwille van de aard van de verkopingen – namelijk de laatste stap in een uitvoeringsprocedure – is het niet mogelijk vooraf te voorspellen welke goederen verkocht zullen worden. De aan de veilingzaal aangekondigde verkopingen kunnen tot op het laatste moment afgelast worden, als de zaak geregeld wordt. Zodoende weet men in de veilingzaal dikwijls pas op het laatste moment wat er precies verkocht zal worden. Om die reden is het niet uit te sluiten dat er op bepaalde verkoopdagen helemaal niets geveild wordt.

Omdat de informatie over gerechtelijke verkopingen doorgaans pas op het laatste ogenblik beschikbaar is, is het niet mogelijk telefonisch inlichtingen in te winnen over het aanbod. Indien u het wenst, kunt u wel intekenen op een elektronische nieuwsbrief over de activiteiten van de veilingzaal. (Klik hier voor het inschrijvings­formulier). Zodoende kunt u geïnformeerd worden over de verkopingen of bijzondere omstandigheden. Bij de verzending van de nieuwsbrief zijn we afhankelijk van technische omstandigheden, waardoor we niet kunnen garanderen dat de verzonden brieven ook daadwerkelijk terechtkomen bij alle geadresseerden. Daarnaast is ook de onderbreking van deze dienstverlening mogelijk, bijvoorbeeld bij vakantie van het personeel.

We streven ernaar het nieuws in verband met de veilingzaal ook via deze website te verspreiden. U kunt er ook foto’s vinden van een gedeelte van de geveilde goederen.

Ten slotte kunt u de activiteiten van de veilingzaal volgen via ons Twitteraccount (@VeilGdwAntw).

Behalve in de Drukkerijstraat vinden in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen ook gerechtelijke verkopingen plaats in privéveilingzalen in Mechelen en Kasterlee.