Nuttige informatie

Om het document te openen waarin u geïnteresseerd bent, moet u op het symbool klikken. De datum is die waarop het document op de website is geplaatst in zijn huidige vorm.

Filters

Verfijn hier uw selectie

Selecteer maand
30-11-2021
Gerechtsdeurwaardersstatuut

Dit is de actuele en gecoördineerde tekst van boek IV van het Gerechtelijk Wetboek, met het gerechtsdeurwaarderstatuut.

29-11-2021
Indexcijfer consumptieprijzen en gezondheidsindexcijfer

Dit werkblad bevat alle indexcijfers van de consumptieprijzen (sinds 1920) en de gezondheidsindexcijfers (sinds 1994). De vetgedrukte getallen zijn de gepubliceerde indexcijfers. De andere getallen zijn het resultaat van een omrekening naar de andere basissen, met de coëfficiënten die u in het eerste tabblad vindt.
Op deze webpagina van Statbel kunt u snel indexcijfers opzoeken.

08-11-2021
Aantal gerechtsdeurwaarders

Dit is een tabel die de evolutie weergeeft van het wettelijk vastgestelde aantal gerechtsdeurwaarders per arrondissement. Vanaf 1981 zijn de gerechtsdeurwaarders van boven de zeventig niet in de vermelde aantallen begrepen. In de Antwerpse arrondisse­ments­kamer zijn er momenteel 96 effectieve gerechts­deur­waarders.

12-10-2021
Lijst van de syndici-voorzitters 2021-2022

Voor het geval u contact moet opnemen met een andere arrondissementskamer.

13-09-2021
Dagberekeningen

Hiermee kunt u de afstand tussen twee data berekenen, en nagaan op welke dag een bepaalde datum valt.

10-09-2021
Privacybeleid arrondissementskamer
02-08-2021
Betalingsachterstand bij handelstransacties

Een tabel met de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.

19-07-2021
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 20.06.2020-31.08.2020 en 24.12.2020-30.09.2021

Met dit werkblad kunt u het voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen berekenen voor de periodes van 20 juni tot 31 augustus 2020 en van 24 december 2020 tot en met 30 september 2021). (Het gaat om tijdelijk verhoogde drempels, ingevolge de coronamaatregelen.)

19-07-2021
Voor beslag vatbare gedeelte van inkomen – 2021 – vanaf 01.10.2021
04-06-2021
Rechtsplegingsvergoeding

Dit is de tabel van de rechtsplegingsvergoedingen, zoals ze sinds 1 juni 2021 van kracht is.

18-05-2021
Jaarverslag 2020 Diam
12-05-2021
Jaarverslag ombudsman 2020
31-03-2021
Codex deontologie voor advocaten
19-03-2021
Samenstelling directiecomité nationale kamer
16-02-2021
Voornamenbestand België
Nadat u het gedownload hebt, is het Access-voornamenbestand gemakkelijk te doorzoeken.
12-02-2021
Wettelijke interesten
Een tabel met de percentages van de wettelijke interesten.
06-01-2021
Nalatigheidsinteresten fiscale schulden
04-01-2021
Gerechtsdeurwaarderstarief 2021
Dit is het tarief dat in 2021 van toepassing is.
23-12-2020
Antwerpse gerechtsdeurwaarderskantoren
Uit dit overzicht van de Antwerpse gerechtsdeurwaarderskantoren blijken de arrondissementele samenwerkingsverbanden en de adressen waar de centrale administratie gevoerd wordt.
29-05-2020
Jaarverslag 2019 Diam
13-04-2020
Jaarverslag 2018 Diam
12-04-2020
Jaarverslag 2017 Diam
11-04-2020
Jaarverslag 2016 Diam
10-04-2020
Jaarverslag 2015 Diam
09-04-2020
Jaarverslag 2014 Diam
09-04-2020
Jaarverslag ombudsman 2018-2019
07-04-2020
Jaarverslag 2018 nationale kamer
31-12-2019
Gerechtsdeurwaarderstarief 2020
Dit is het tarief dat in 2020 van toepassing was.
16-12-2019
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2020

Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2020 voor beslag vatbaar was.

29-11-2019
Kantonnale indeling Antwerpen

Gedetailleerde informatie over de kantonnale indeling van het arrondissement Antwerpen is bereikbaar via het menu-item ‘Kantons’ van deze website.

31-12-2018
Gerechtsdeurwaarderstarief 2019
Dit is het tarief dat in 2019 van toepassing was.
28-12-2018
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2019

Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2019 voor beslag vatbaar was.

23-10-2018
Jaarverslag 2017 nationale kamer
23-10-2018
Jaarverslag 2016 nationale kamer
21-09-2018
Samenstelling benoemingscommissies
22-01-2018
Ereloon schuldbemiddelaar
Hier vindt u informatie over het ereloon van de schuldbemiddelaar, met de bedragen die sinds 1 januari 2018 van toepassing zijn.
29-12-2017
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2018

Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2018 voor beslag vatbaar was.

29-12-2017
Gerechtsdeurwaarderstarief 2018
Dit is het tarief dat in 2018 van toepassing was.
05-12-2017
Huishoudelijk reglement benoemingscommissies
Het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23&nbspnovember 2017.
05-12-2017
Huishoudelijk reglement benoemingscommissies gerechtsdeurwaarders
05-10-2017
Brochure ‘De gerechtsdeurwaarder’
Deze brochure is in 2017 uitgegeven door het kenniscentrum Sam-Tes en de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders, in samenwerking met de federale overheids­dienst Justitie.
29-12-2016
Gerechtsdeurwaarderstarief 2017
Dit is het tarief dat in 2017 van toepassing was.
16-12-2016
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2017

Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2017 voor beslag vatbaar was.

10-08-2016
Belgische hoven en rechtbanken
Een lijst met de Nederlandse en Franse benaming van de Belgische hoven en rechtbanken
01-06-2016
Rechtsplegingsvergoeding
Dit is de tabel van de rechtsplegingsvergoedingen, zoals ze sinds 1 juni 2016 van kracht is.
23-05-2016
Jaarverslag 2015 nationale kamer
Dit is het zevende jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
09-05-2016
Jaarverslag 2013 nationale kamer
Dit is het vijfde jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
05-01-2016
Jaarverslag 2014 nationale kamer
Dit is het zesde jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
30-12-2015
Gerechtsdeurwaarderstarief 2016
Dit is het tarief dat in 2016 van toepassing was.
17-12-2015
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2016

Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2016 voor beslag vatbaar was.

19-02-2015
Telefoonalfabetten
Een hulpmiddel bij het spellen aan de telefoon.
31-12-2014
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2014

Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2014 voor beslag vatbaar was.

26-12-2014
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2015

Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2015 voor beslag vatbaar was.

08-12-2014
Gerechtsdeurwaarderstarief 2015
Dit is het tarief dat in 2015 van toepassing was.
26-09-2014
Wettelijke afstanden

Dit is het volledige ‘Boek der wettelijke afstanden’ uit 1970, dat niet meer in de handel verkrijgbaar is. Met de zoekfunctie van uw pdf-lezer kunt u de scan doorzoeken.

Hier kunt u de afstand tussen twee gemeenten berekenen.

26-09-2014
Benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
In dit document zijn de wettelijke bepalingen over de benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder samengebracht.
31-08-2014
Deelgemeenten en gemeenten arondissement Antwerpen
Dit is een lijst met de namen van de deelgemeenten en de gemeenten in het arrondissement Antwerpen (met postnummer).
27-06-2014
Uitvoeringsbesluiten stage
Deze wettekst houdt de praktische uitwerking in van de gerechts&shydeur&shywaar&shydersstage.
25-04-2014
Rentevoeten Deposito- en Consignatiekas
In vier tabellen vindt u de evolutie van de rentevoeten bij de Deposito- en Consignatiekas sinds 2001.
24-04-2014
Uitvoeringsbesluiten gerechtsdeurwaardersstatuut
01-04-2014
Gerechtsdeurwaarderstarief 2014
Dit is het tarief dat in 2014 van toepassing was.
31-12-2013
Gerechtsdeurwaarderstarief 2013
Dit is het tarief dat in 2013 van toepassing was.
14-06-2013
Jaarverslag 2012 nationale kamer
Dit is het vierde jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
31-12-2012
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2012

Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2012 voor beslag vatbaar was.

31-12-2012
Gerechtsdeurwaarderstarief 2012
Dit is het tarief dat in 2012 van toepassing was.
31-12-2012
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2013

Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2013 voor beslag vatbaar was.

28-12-2012
De vrederechter
Dit is een folder van de federale overheidsdienst Justitie over de vrederechter.
30-10-2012
Boekhouding gerechtsdeurwaarders
Dit document bevat twee ministeriële besluiten met betrekking tot de boekhouddocumenten die gerechtsdeurwaarders moeten bijhouden.
19-06-2012
Jaarverslag 2011 nationale kamer
Dit is het derde jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
31-12-2011
Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2011

Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2011 voor beslag vatbaar was.

30-12-2011
Gerechtsdeurwaarderstarief 2011
Dit is het tarief dat in 2011 van toepassing was.
10-06-2011
Jaarverslag 2010 nationale kamer
Dit is het tweede jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
31-12-2010
Gerechtsdeurwaarderstarief 2010
Dit is het tarief dat in 2010 van toepassing was.
15-06-2010
Jaarverslag 2009 nationale kamer
Dit is het eerste jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
09-06-2010
Voor wie voor de Antwerpse correctionele rechtbank is gedagvaard
Dit bericht bevat nuttige informatie voor wie is opgeroepen om voor de correctionele rechtbank of de jeugdrechtbank in Antwerpen te verschijnen.
31-12-2009
Gerechtsdeurwaarderstarief 2009
Dit is het tarief dat in 2009 van toepassing was.
31-12-2008
Gerechtsdeurwaarderstarief 2008
Dit is het tarief dat in 2008 van toepassing was.
31-12-2007
Gerechtsdeurwaarderstarief 2007
Dit is het tarief dat in 2007 van toepassing was.
31-12-2006
Gerechtsdeurwaarderstarief 2006
Dit is het tarief dat in 2006 van toepassing was.
31-01-2005
Gerechtsdeurwaarderstarief 2005
Dit is het tarief dat in 2005 van toepassing was.